Ügyféltájékoztató

a Moto® Angyal csoportos balesetbiztosításáról

Ki nyújtja a szolgáltatást?

A biztosítási szolgáltatást a Motoglobe.hu Kft. szerződéses partnere, az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.) nyújtja, amely 1992 óta van jelen a magyar biztosítási piacon, dinamikus növekedésének köszönhetően pedig az elmúlt években a 10 legnagyobb biztosítótársaság egyikévé vált. Az esetleges biztosítási esemény bekövetkezését követően a biztosítási szolgáltatás igénybevétele esetén Ön az UNION Biztosítóval lesz közvetlen kapcsolatban. A biztosítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetleges problémáit az UNION Biztosító (36-1) 486- 4343-as ügyfélszolgálati számán tudja jelezni.

Ki a szerződő?

A biztosítás szerződője a Motoglobe.hu Kft., aki a biztosítás díját áthárítja Önre.

Kinek nyújt fedezetet a biztosítás?

Biztosítottnak minősül az a természetes személy, aki rendelkezik A, A1, A2 kategóriás (motor) jogosítvánnyal, vagy a felsorolt jogosítvánnyal rendelkező biztosított utasa, aki a Motoglobe.hu Kft. felé tett nyilatkozattal a csoportos biztosításhoz csatlakozott, és akit ennek alapján a Motoglobe.hu a biztosítónak biztosítottként bejelentett.

A biztosított a csoportos biztosításhoz csak egyszer kapcsolódhat, a biztosítás nem többszörözhető.

A Moto® Angyal csoportos balesetbiztosítást versenymotorosok nem köthetik meg.

A Moto® Angyal csoportos balesetbiztosítással rendelkező biztosítottakra más egyéb UNION V.I.G. Biztosító Zrt.

által értékesített balesetbiztosítás nem köthető meg.

A biztosítottak életkora : a szerződésbe való belépéskor legalább 17 és legfeljebb 65 év lehet.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, balesettel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről tudomással bír az ügyfél.

Biztosított nem lehet rokkantnyugdíjas, nem részesülhet rehabilitációs járadékban.

Milyen biztosítási események bekövetkeztekor térít a biztosító?

A biztosító a következő események bekövetkezésekor fizet szolgáltatást, attól függően, hogy a biztosított mely csomagot választotta:

 • Balesetből eredő halál

 • Balesetből eredő, legalább 31%-os maradandó egészségkárosodás

 • Baleseti műtét

 • Baleseti kórházi ellátás

 • Baleseti eredetű csonttörés

 • Baleseti eredetű legalább 28 nap folyamatos keresőképtelenség

 • Baleseti keresőképtelenség

 • Égés

 • Költségtérítés ruházat sérülése esetén

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 • a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülések későbbi következményei;

 • a napsugárzás által okozott égési sérülések;

 • a fagyási sérülések;

 • olyan balesetek, melyek következménye a fogak törése, bármilyen jellegű pótlása;

 • az olyan balesetek következményei, melyek betegségi előzményekből erednek;

 • a szokványos ízületi ficamok és alkati sajátosságból adódó ízületi szalaggyengeség következményei;

 • a foglalkozási betegségi ártalom következményei;

 • a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozások;

 • a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete miatt kialakuló sérülés vagy halál még akkor is, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte is el;

 • a kórházi napi térítés és műtéti kockázatok nem terjednek ki azokra a kórházi beavatkozásokra, amelyek célja nem az adott sérülés gyógyítása (sérült biztosított állapotromlásának a megakadályozása), hanem esztétikai, kozmetikai kezelése;

 • a testi sérüléssel nem járó lelki sérülések;

 • a ficamok és rándulásos sérülések és azok későbbi következményei;

 • a rovarcsípések;

 • minden olyan, a szervezet támasztórendszerét érintő ártalom, melynek meglétére az adott baleseti esemény hívja fel a figyelmet (a degeneratív, ortopéd jellegű kórképek tartoznak ide);

 • a csőtükrözéssel végzett, térdet érintő műtétek következményeiként kialakult maradandó egészségkárosodás;

 • olyan balesetek, melyek a biztosított igazolt (versenyzői, sportolói licenceszel, engedéllyel) sportolóként végzett sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben.

 • A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított tevékenységi körében, a tevékenysége gyakorlásával okozati összefüggésben bekövetkezett biztosítási eseményekre, amennyiben a biztosított tevékenysége:

o artista, búvár, bányász, építőmunkás magas építményeken, fegyveres testület tagja (kivéve: adminisztratív területen dolgozó), fegyveres őr, kaszkadőr, légiutas-kísérő, pilóta (repülő, helikopter, vadászgép), pirotechnikus, pénzszállító autó sofőrje vagy annak kísérője, robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás, tűzijáték- és csillagszórógyártó, vadász, veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi sofőr.

Mely sporttevékenységekre nem vonatkozik a biztosító kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon esetekre, melyek a biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben.

Extrém sport:

– jet-ski,

– motorcsónak sport,

– vízisízés,

– vadvízi evezés (ideértve canyoning, hydrospeed),

– hegy- és sziklamászás az V. foktól,

– magashegyi expedíció,

– barlangászat,

– bázisugrás,

– mélybe ugrás (bungee jumping),

– falmászás,

– autó-motorsportok (pl. roncsautó (auto-crash) sport, rally, gokart, motorkerékpár-sportok, quad, ügyességi versenyek),

– félkezes és nyílttengeri vitorlázás,

– repülősportok (pl. sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés, siklórepülés, hőlégballonozás),

– mélytengeri búvárkodás (búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá)

A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása által okozott balesetekre, ezt a feltételek tartalmazzák részletesen.

Azon balesetekre, melyek a biztosított alkoholos vagy más tudatmódosító szer általi befolyásoltságával hozhatók összefüggésbe.

A biztosított azon balesetére, amely közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással vagy terrorcselekménnyel, hadüzenettel vagy anélkül vívott harccal, határvillongással, felkeléssel, forradalommal, zendüléssel, a törvényes kormány elleni puccsal vagy puccskísérlettel, népi megmozdulással, nem engedélyezett tüntetéssel vagy be nem jelentett sztrájkkal, idegen ország korlátozott hadcselekményeivel, kommandó támadással, terrorcselekménnyel.

A biztosító kockázatviselésének kezdete, hatálya

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási nyilatkozat megtételét követő hónap első napján kezdődik.

A biztosítás a világ országaiban bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki a nap 24 órájában.

A biztosítás díjfizetésének kezdete: a biztosítotti nyilatkozat megtételét követő hónap első napja.

A biztosító kockázatviselésének megszűnése

A biztosító kockázatviselése megszűnik egy adott biztosított tekintetében:

– amennyiben a biztosítási díjat nem fizették meg, az esedékességtől számított 30 napon belül,

– a biztosított halálával, az elhalálozás szerződőhöz való bejelentésének napján 24 órakor,

– a 100 %-os baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának kifizetésével,

– amennyiben a biztosított a Motoglobe.hu Kft. felé tett nyilatkozatával biztosítotti nyilatkozatot visszavonja, a nyilatkozat Motoglobe.hu Kft.-hez történt beérkezésétől számított nyolcadik (8.) napon 24 órakor,

– a biztosított 66. életévének betöltésének napját követő első biztosítási évforduló napjával,

– a Motoglobe.hu Kft. és a biztosító között fennálló csoportos biztosítás megszűnése esetén a csoportos biztosítás megszűnésének napjával.

A biztosító kockázatviselésének megszűnése nem érinti a megszűnés előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vagy függő károk elbírálását.

A biztosító szolgáltatása

Jelen szerződésben a baleseti/közlekedési baleseti halál biztosítási összeg kedvezményezettje a biztosított örököse.

A biztosítottat még életében megillető szolgáltatások vonatkozásában a biztosító a választott biztosítási csomagban meghatározott biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

Szolgáltatások

Kockázatok - Moto® Angyal – ALAP csomag

Biztosítási összeg:

Baleseti halál esetén

2 500 000 Ft

Közlekedési baleseti halál esetén további

2 500 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás

1-30% között egyszeri összeg

250 000 Ft

31-51% arányos térítés

5 000 000 Ft

51-100% arányos térítés

10 000 000 Ft

31 % felett: segédeszköz költsége számla alapján legfeljebb

300 000 Ft

31 % felett: átképzés költsége számla alapján legfeljebb

300 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés 1-120 napig

10 000 Ft/nap

Baleseti műtéti térítés arányos térítés

I. műtéti csoport – 100 %

500 000 Ft

II. műtéti csoport – 75 %

375 000 Ft

III. műtéti csoport – 50 %

250 000 Ft

IV. műtéti csoport – 25 %

125 000 Ft

V. műtéti csoport – 10 %

50 000 Ft

Baleseti csonttörés, csontrepedés egyszeri térítés

75 000 Ft

Baleseti 28 nap folyamatos keresőképtelenség esetén egyszeri

50 000 Ft

Baleseti eredetű égési sérülés arányos térítés (100 %)

750 000 Ft

Személyi sérüléses baleset esetén a ruházat sérülése számla alapján legfeljebb

150 000 Ft

A biztosítás éves díja, éves díjfizetéssel:

25 140 Ft


Kockázatok - Moto® Angyal – EXTRA csomag

Biztosítási összeg:

Baleseti halál esetén

5 000 000 Ft

Közlekedési baleseti halál esetén további

5 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás

1-30% között egyszeri összeg

250 000 Ft

31-51% között a károsodás mértékével arányos térítés

5 000 000 Ft

51-100% között a károsodás mértékével arányos térítés

10 000 000 Ft

31 % felett segédeszköz költsége számla alapján legfeljebb

500 000 Ft

31 % felett átképzés költsége számla alapján legfeljebb

500 000 Ft

Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás a károsodás

mértékével arányos további térítés

31-51% arányos térítés

5 000 000 Ft

51-100% arányos térítés

10 000 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés 1-120 napig

10 000 Ft/nap

intenzív osztályon történő kórháziápolás esetén 1-50 napig, további napi

10 000 Ft/nap

kómában történő kórházi ápolás esetén 1-365 napig, további napi

10 000 Ft/nap

Baleseti műtéti térítés arányos térítés

I. műtéti csoport – 100 %

750 000 Ft

II. műtéti csoport – 75 %

562 500 Ft

III. műtéti csoport – 50 %

375 500 Ft

IV. műtéti csoport – 25 %

187 500 Ft

V. műtéti csoport – 10 %

75 000 Ft

Baleseti helyreállító plasztikai műtét

I. műtéti csoport – 100 %

2 000 000 Ft

II. műtéti csoport – 75 %

1 500 000 Ft

III. műtéti csoport – 50 %

1 000 000 Ft

IV. műtéti csoport – 25 %

500 000 Ft

Baleseti csonttörés, csontrepedés egyszeri térítés

100 000 Ft

legalább 3 csont egy eseményből eredő törése esetén további

150 000 Ft

Baleseti 28 nap folyamatos keresőképtelenség esetén egyszeri

75 000 Ft

Baleseti eredetű égési sérülés arányos térítés (100 %)

1 000 000 Ft

Baleseti keresőképtelenség esetén a 6. naptól legfeljebb a 90.napig napi

3 000 Ft

Személyi sérüléses baleset esetén a ruházat sérülése számla alapján legfeljebb

300 000 Ft

A biztosítás éves díja, éves díjfizetéssel:

49 380 Ft

Hogy fizethető a biztosítás biztosítottra áthárított díja?

 • kizárólag online, bankkártyával

Elállás

A biztosítotti nyilatkozat megtételének napjától számított 14 napon belül a biztosított a Motoglobe.hu Kft. felé tett nyilatkozatával jogosult a biztosítástól elállni.

Adózás

Jelen Ügyféltájékoztató kiadásakor érvényben lévő törvények szerint a biztosítás díját adófizetési kötelezettség nem terheli, a szolgáltatási összeg után nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Mit kell tennie, ha a baleset bekövetkezik?

A bekövetkezett balesetet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, írásban be kell jelenteni a biztosító címére, az Életbiztosítási Igazgatóságra. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány Igénylőlap baleseti szolgáltatáshoz (kárbejelentő), melyek letölthetők az UNION Biztosító www.union.hu honlapjáról, vagy kérésére az UNION Biztosító (36-1) 486-4343 számon elérhető Ügyfélszolgálata postán kiküldi Önnek.

A bejelentéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

– lakcímkártya és személyi igazolvány, jogosítvány másolata,

– halál esetén: halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány másolata,

– a biztosító által meghatározott egyéb dokumentumok (első szakorvosi ellátásról szóló orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, műtéti leírás, kórházi igazolás a bennfekvés időtartamáról, rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben történt rendőrségi intézkedés), amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a szolgáltatás megállapításához szükségesek. Ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentum(ok) hiteles magyar nyelvű fordítását.

Mikor szolgáltat a biztosító?

A biztosító a szolgáltatását valamennyi szükséges irat beérkezését követő 15 munkanapon belül teljesíti. A szükséges dokumentumok beszerzésének és eljuttatásának költségei a biztosítottat terhelik.

A szerződésből eredő biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év után elévülnek.

Fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv

A biztosító szolgáltatásával kapcsolatos esetleges panaszával Ön közvetlenül az UNION Biztosító életbiztosítási ügyvezető igazgatójához vagy a biztosítók felügyeleti szervéhez, a Magyar Nemzeti Bankhoz (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) fordulhat. Amennyiben Ön a biztosító válaszával nem ért egyet, vagy az Ön számára nem elfogadható, lehetősége van arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf. 172.) forduljon, vagy bírósági eljárást kezdeményezzen. A panaszügyintézés nem helyettesíti a peres eljárást.

Adatkezelés, titoktartás A biztosító jogosult az ügyfelek adatait, ideértve a különleges adatokat is, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltakkal összhangban kezelni. Az adatok továbbítására a Bit. rendelkezéseiben meghatározott módon, illetve az ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. A biztosítót a birtokába jutott biztosítási titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A biztosító titoktartási kötelezettségére a 2014. évi LXXXVIII. törvény 135-143. §-ában foglalt szabályok az irányadóak.

Az ügyfél-tájékoztató jogi természete Jelen Ügyféltájékoztató kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Önt tájékoztassa a biztosítási fedezet leglényegesebb jellemzőiről és a kárbejelentés rendjéről, nem minősül azonban a biztosítóval kötött szerződésnek. A részletes szabályok a Moto® Angyal Csoportos balesetbiztosítási feltételei tartalmazzák. A feltételek megtekinthetők a Motoglobe.hu Kft. honlapján.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.